Kadry i płace

Kancelaria SANDEO prowadzi kompleksową obsługę dokumentacji kadrowo - płacowej. Opracowujemy niezbędne regulaminy (Pracy, Wynagradzania, ZFŚS - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) Sporządzamy umowy cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie i in. Prowadzimy akta personalne, a także elektroniczną ewidencję pracowników z wieloma danymi osobowymi. Przygotowujemy raporty dotyczące badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych.
W ramach usługi Kadry i płace oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników (także niestandardowe składniki wypłat, rozliczane nadgodzin)
 • Przesyłanie miesięcznej informacji płacowej, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • Rejestrowanie umów o dzieło na platformie pue ZUS
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, IFT-1R
 • Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • Rozliczanie absencji pracowniczych
 • Sporządzanie raportów do GUS oraz zestawień kadrowo-płacowych
 • Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji do PFRON
 • Kompleksowe prowadzenie AKT PERSONALNYCH - teczek pracowniczych