polska wersja english version

tel./fax +48 65520 55 75
kom. +48 691 324 334

anna.trojnara@sandeo.pl

pity z nową strategią Sandeo

Usługi finansowo - księgowe
Outsourcing Księgowość
Biuro rachunkowe
Księgi rachunkowe
Kadry i płace
Sprawozdania
Raporty finansowe
Doradztwo
finansowo - księgowe

Doradztwo podatkowe
Finanse Prawo Rachunkowość

Raporty zarządcze oraz sprawozdawczość finansowa

Przygotowujemy budżety oraz informujemy o stanie realizacji założeń budżetowych. Sporządzamy prognozy finansowe oraz przeprowadzamy ich analizę. Nadzorujemy i wspomagamy realizację raportów Cash Flow.

Przygotowujemy sprawozdania finansowe – w tym również skonsolidowane. Sporządzamy raporty zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Oferujemy ponadto sporządzanie sprawozdań i informacji do PFRON, GUS, i NBP.

Zobacz pozostałe usługi SANDEO: