polska wersja english version

tel./fax +48 65520 55 75
kom. +48 691 324 334

anna.trojnara@sandeo.pl

pity z nową strategią Sandeo

Usługi finansowo - księgowe
Outsourcing Księgowość
Biuro rachunkowe
Księgi rachunkowe
Kadry i płace
Sprawozdania
Raporty finansowe
Doradztwo
finansowo - księgowe

Doradztwo podatkowe
Finanse Prawo Rachunkowość

Likwidacja spółki. Doradztwo oraz pomoc przy likwidacji spółki.

Celem postępowania likwidacyjnego zmierzającego do zakończenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa jednoosobowego jest zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie mienia i podział ewentualnie nadwyżki pomiędzy wspólników. W przypadku spółek kapitałowych procedura ich likwidacji jest złożonym procesem. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów ( właścicieli spółek ), którzy chcą jak najmniejszego zaangażowania w powyższy proces, Kancelaria Finansowo-Księgowa SANDEO wprowadziła do swojej oferty usługę dotyczącą przeprowadzenia procesu likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria Finansowo - Księgowa SANDEO zajmuje się również nadzorowaniem i kontrolowaniem procesu likwidacji współpracując blisko z likwidatorami podmiotu.

Nasze usługi obejmują:

 • Przygotowywanie Sprawozdań Finansowych wymaganych przy procesie likwidacji tj.:
  • Sprawozdanie Finansowe na dzień poprzedzający postawienia podmiotu w stan likwidacji,
  • Bilans otwarcia na dzień otwarcia likwidacji,
  • Sprawozdanie Finansowe na koniec okresu roku obrotowego,
  • Sprawozdanie Finansowe na dzień zakończenia likwidacji.
 • Przygotowywanie uchwał zgromadzeń wspólników dotyczących otwarcia procesu likwidacji podmiotu gospodarczego. oraz powołania likwidatorów,
 • Przygotowanie uchwał zgromadzeń wspólników zatwierdzających zakończenie procesu likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru KRS,
 • Dopełnienie formalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczymi jak i w rejestrze przedsiębiorców.
 • Dopełnienie obowiązku informacji odpowiednich organów o wyrejestrowaniu podmiotu.
 • Asysta w przygotowaniu i przekazaniu do archiwum dokumentacji księgowej, finansowej, podatkowej kadrowo-płacowej Spółki po zakończeniu procesu likwidacji

Zobacz pozostałe usługi SANDEO: