polska wersja english version

tel./fax +48 65520 55 75
kom. +48 691 324 334

anna.trojnara@sandeo.pl

pity z nową strategią Sandeo

Usługi finansowo - księgowe
Outsourcing Księgowość
Biuro rachunkowe
Księgi rachunkowe
Kadry i płace
Sprawozdania
Raporty finansowe
Doradztwo
finansowo - księgowe

Doradztwo podatkowe
Finanse Prawo Rachunkowość

Księgowość i rachunkowość

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w zarządzaniu finansami w polskich i zagranicznych firmach dostarczamy wszelkie potrzebne informacje finansowe według najlepszych światowych standardów. Opracowujemy i aktualizujemy Zakładowy Plan Kont , Politykę Rachunkowości dostosowując je równocześnie do celów zarządczych. Opracowujemy oraz usprawniamy istniejące procedury księgowe i obieg dokumentów.

Dla Naszych Partnerów oferujemy:

  • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, z uwzględnieniem zgłoszenia NIP, VAT, VAT- UE do Urzędu Skarbowego;
  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie naszej Firmy lub wykorzystaniem oprogramowania księgowego Klienta;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, IFT oraz co miesięczne przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych;
  • Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi, polskimi przepisami prawa i MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości);
  • Raportowanie według standardów Klienta - sporządzanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wzorcami, procedurami i terminami;
  • Uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP oraz współpraca z audytorami Klienta;
  • Nadzór działów księgowych oraz raportowanie do Klienta o stanie prowadzenia ksiąg;
  • Operacyjne wsparcie działów księgowych lub tymczasowe zastępstwo personelu księgowego różnego szczebla.

Zobacz pozostałe usługi SANDEO: