polska wersja english version

tel./fax +48 65520 55 75
kom. +48 691 324 334

anna.trojnara@sandeo.pl

pity z nową strategią Sandeo

Usługi finansowo - księgowe
Outsourcing Księgowość
Biuro rachunkowe
Księgi rachunkowe
Kadry i płace
Sprawozdania
Raporty finansowe
Doradztwo
finansowo - księgowe

Doradztwo podatkowe
Finanse Prawo Rachunkowość

Kadry i płace

Usługa jaką Państwu oferujemy jest rozwiązaniem bardzo korzystnym zarówno dla dużych jak i małych przedsiębiorstw. Kancelaria Finansowo- Księgowa SANDEO prowadzi kompleksową obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej.

Opracowujemy niezbędne regulaminy (Pracy i Wynagradzania , ZFŚS - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne) Sporządzamy umowy cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie i inne. Prowadzimy akta personalne. Przygotowujemy raporty dotyczące badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych itp. Prowadzimy doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

W ramach usługi "Kadry i Płace" oferujemy:

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta;
 • Sporządzanie list płac, oraz raportów płacowych;
 • Przygotowywanie miesięcznej informacji płacowej zaświadczeń RMUA , zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe;
 • Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS;
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych;
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);
 • Pomoc i współpraca z naszymi Partnerami przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • Kompleksowe prowadzenie akt personalnych (teczek osobowych);
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • Rozliczanie absencji pracowniczych;
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych i rozliczenia rocznego do PFRON:
 • Przyjmowanie inspekcji PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień;
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.

Zobacz pozostałe usługi SANDEO: